English
hodnoty logo

Hodnoty 21 – principy a hodnoty vývoje

Hodnoty 21 (ang. Values 21) je filosofická idea, která vytváří inovativní teoretický rámec pro diskuze a výzkumy o hodnotách. Díky novodobým trendům se čím dál tím častěji přibližují tzv. tvrdé a měkké vědy, které propojují společenské vědy s dalšími disciplínami. Hodnoty 21 je novou teoretickou myšlenkou, která propojuje matematiku, filosofii a společenské vědy.

Matematik a vizionář Karel Janeček se snaží najít cestu, jak popsat nejrůznější fenomény pomocí principů a hodnot. Úmyslem není vytvořit novou morální filosofii, nýbrž využít matematické nástroje pro popis a výzkum společenských jevů. Pokud je matematika opravdu univerzálním jazykem, může tato myšlenka být aplikovaná i univerzálně.

Jedním z důležitých matematických principů je hledání tzv. ortogonální báze. Přenesení konceptu ortogonality do společenského světa znamená nalezení pojmů, které přináší matematicky řečeno úplnost a zároveň jsou tím nejstručnějším vyjádřením. Každý fenomén se skládá z nezávislých prvků, které tvoří tzv. bázi.

Klíčovou myšlenkou je, že matematika je více než jazyk, představuje v jistém smyslu i zákon. Tudíž je možné matematicky popsat společenský jev a identifikovat zákonitosti, které se vyskytují jak ve vesmíru, tak v přírodě okolo nás, a vskutku i v nás. Jedna z těchto zákonitostí je tzv. zlatý řez. Tuto zákonitost spatřujeme u zvířat, u rostlin, ale i v architektuře nebo v umění. Zlatý řez vychází z tzv. Fibonacciho posloupnosti, která byla matematicky formulovaná na začátku 13. století. V myšlence Hodnoty 21 znázorňuje tato posloupnost evoluci od velkého třesku do současnosti.

Filosofická idea Hodnoty 21 je vesměs teoretická, přičemž může být aplikovatelná i v praktických případech:

Společenský život: Hodnoty 21 ve společenských vědách.
Demokratický život: Hodnoty 21 budou aplikované na politická rozhodnutí.
Technologický vývoj: Hodnoty 21 mohou formulovat principy umělou inteligenci.

Více o této ideji si můžete přečíst v úryvku knihy:

Rozhovor o hodnotách s Karlem Janečkem

Ukázka z knihy Rok 2112: Tajemství Karla Janečka - kapitola Principy a hodnoty vývoje, kde se Karel Janeček zamýšlí nad měřitelnosti dobra a zla pomocí matematických vyjádření.

Partneři

Děkujeme za podporu!