hodnoty logo

Hodnoty 21 – principy a hodnoty vývoje

Tato aktuální myšlenka předpokládá, že existují hlubší spojnice mezi matematikou a realitou. Karel Janeček, matematik a inovátor se snaží tyto spojnice formulovat matematicky. Hledá analogie přírodních zákonů v podobě hodnot a principů fungování jedinců a společnosti. Popis vývoje života na této Zemi se opírá o analogii s Fibonacciho posloupností, o které víme, že se hojně vyskytuje v četných přírodních jevech (zlatý řez). Existuje široká škála mezi pomyslným pojmenování dobra a zla, a není tedy možné popisovat skutečnosti pouze na základě jednoho či druhého. Proto je zajímavé zvolit odlišný postoj a využít nové nástroje. Matematicky je možné posoudit skutečnost díky tzv. ortogonálnímu rozkladu. Ortogonalita je založena na nezávislosti členů tvořících výsledný celek. A tudíž může být celek postupně rozkládán na menší komponenty, členy. Tento směr bude zkoumán ETICIA Institutem životních hodnot - Eticia v průběhu roku 2018. .

Prezidentská anketa

Pomožte nám v 8 otázkách zjistit, jaké vlastnosti by měl mít náš prezident? Vyplnění nezabere více než 5 minut.

Výsledky budou zveřejněny na stránkách Institutu Eticia.

Prezident 21

Rozhovor o hodnotách s Karlem Janečkem

Ukázka z knihy Rok 2112: Tajemství Karla Janečka - kapitola Principy a hodnoty vývoje, kde se Karel Janeček zamýšlí nad měřitelnosti dobra a zla pomocí matematických vyjádření.

Partneři

Děkujeme za podporu!